اخبار برگزیده

نیازهای انرژی سیستم اسمز معکوس

هزینه انرژی مورد نیاز بیش از 33 درصد کل هزینه بهره برداری سیستم های غشایی را تشکیل می دهد. بیشترین مقدار انرژی به وسیله موتور الکتریکی به منظور راه اندازی پمپ فشار قوی آب ورودی مصرف می شود.

ادامه مطلب را در نیازهای انرژی سیستم اسمز معکوس بخوانید.


نیازهای انرژی سیستم اسمز معکوس

نیازهای انرژی سیستم اسمز معکوس

نیازهای انرژی سیستم اسمز معکوس

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها