اخبار برگزیده

نسبت بازیافت سیستم RO

در بعضی از منابع آب زیرزمینی یا فاضلاب های صنعتی، امکان اشباع بودن به وسیله یک یا چند نوع از یون ها وجود دارد. با توجه به اینکه در این حالت برای عملکردی بدون رسوب گذاری، میزان بازیافت بسیار پایین ضروری است، بنابراین در این موارد استفاده از RO برای تصفیه آب، اقتصادی نیست.

مطلب کامل را در نسبت بازیافت سیستم RO بخوانید.


نسبت بازیافت سیستم RO

نسبت بازیافت سیستم RO

نسبت بازیافت سیستم RO

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها